Privacystatement Amstel & Dijk Recruitment

Dank voor jouw interesse in Amstel & Dijk recruitment en onze dienstverlening. Ten behoeve van deze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. We blijven zorgvuldig omgaan met de verwerking van persoonsgegevens en willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren. Als je ervoor kiest om ons vrijwillig informatie te verschaffen, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonsgegevens

Amstel & Dijk recruitment is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 01 april 2019- de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens hieraan stelt. Amstel & Dijk recruitment staat bij Kamer van Koophandel onder nummer 74095714.

Wanneer verzamelen wij je persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij je gegevens invult of achterlaat op onze website, je inschrijft op onze vestiging of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

We kunnen ook gegevens van jou verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat je geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we jou benaderen of je interesse hebt om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heb je geen interesse, dan kunnen wij relevante gegevens van jou verwerken om je wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze hr- dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.

Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 1. Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 2. Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie- acties die voor jou interessant kunnen zijn, uitsluitend indien je zich daarvoor hebt aangemeld;
 3. Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc.
 4. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 5. Om jouw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, jouw beschikbaarheid vast te leggen en je in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiele) opdrachtgevers en/of relaties;
 6. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 7. Om wettelijke re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan de opdracht van de overheid om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 8. Om je te informeren over onze dienstverlening en onze overige activiteiten om deze beter te kunnenlaten aansluiten op jouw wensen en kwaliteiten (bijvoorbeeld het toezenden van een vacature-alert);
 9. voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelfverantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:

 • NAW-gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens en geslacht
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • gegevens over beschikbaarheid
 • andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties, getuigschriften en motivatie

Op het moment dat je voor Amstel & Dijk Recruitment kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:

 • NAW gegevens, BSN-nummer, ID bewijs en werkvergunning.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp- ers) delen

Amstel & Dijk recruitment kan jouw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens”

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens

Je hebt je bij Amstel & Dijk recruitment ingeschreven omdat je hoopt op bemiddeling bij passende opdrachten of banen. Deze samenwerking is niet aan een bepaalde termijn gebonden. Volgens de AVG mogen wij jouw gegevens maximaal 1 jaar bewaren, tenzij je daarna weer toestemming geeft tot verlenging. Wij zullen je dus regelmatig een verzoek sturen om jouw gegevens opnieuw een jaar in ons bestand te bewaren.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt je jezelf uitschrijven via info@amstelendijk.nl Je wordt niet meer benaderd en bemiddeld door ons en jouw gegevens worden definitief verwijderd.

Indien je voor Amstel & Dijk Recruitment hebt gewerkt

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben. Hierbij nemen we eventuele wettelijke bewaartermijnen, bijvoorbeeld ten behoeve van de fiscus (belastingdienst), in acht.

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Amstel & Dijk recruitment verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen.

 • -voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten
 • -een zakelijke relatie te onderhouden
 • -een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Wij verwerken ook persoonsgegevens van zakelijke relaties. Dit betreffen doorgaans de contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers en andere instanties waarmee Amstel & Dijk recruitment een zakelijke relatie onderhoudt. Doorgaans betreft dit de namen, contactgegevens en functies van contactpersonen met als doel het doen van aanbiedingen over de dienstverlening en overige activiteiten, de zakelijke relatie te onderhouden en/of het aangaan van een opdrachtovereenkomst. Amstel & Dijk recruitment kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ten behoeve van de bemiddeling aan sollicitanten of kandidaten.

Je hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon bij Amstel & Dijk recruitment

www.amstelendijk.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren.

Alle websites gebruiken tegenwoordig cookies. Bijvoorbeeld om informatie te verzamelen over hoe de website wordt gebruikt. Een cookie kan worden gezien als een klein tekstbestand dat naar het apparaat waarmee u onze website bezoekt wordt gestuurd en opgeslagen bij internetgebruik. Cookies slaan data op en zenden dit terug naar de instantie die de cookies heeft geplaatst.

De cookies die gebruikt worden op deze website zijn:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te bezoeken en maken het voor de gebruiker eenvoudiger om de diensten en tools op onze site te gebruiken.

Functionele cookies

Deze cookies onthouden beslissingen die gebruikers van de website nemen. Bijvoorbeeld het type browser etc. Deze cookies zijn volledig anoniem en kunnen niet herleid worden naar individuele gebruikers. Ze worden puur gebruikt voor gebruik van de website.

Analytics

We slaan collectieve informatie en statistieken van de bezoekers van deze website op. Bijvoorbeeld welke secties het meest bezocht worden. Deze data helpt ons de website te verbeteren en gebruikersgemak te verbeteren.

Social media cookies

Dit zijn cookies die het mogelijk maken informatie van onze site te delen op social mediakanalen of bijvoorbeeld een LinkedIn-profiel te koppelen bij inschrijving op onze site.

De meeste computers accepteren automatisch het gebruik van cookies. Wanneer het gebruik van cookies niet gewenst is, kan dit uitgeschakeld worden in de browser instellingen. Dit kan er echter voor zorgen dat niet alle functionaliteiten van de website gebruikt kunnen worden.

Amstel & Dijk recruitment doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Indien je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de wijze waarop Amstel & Dijk recruitment omgaat met jouw persoonsgegevens, dan kun je per e-mail contact met ons opnemen.

Amstel & Dijk recruitment kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website Amstel & Dijk recruitment. Deze versie is opgesteld in april 2019