Project Coördinator Junior

Online sinds 9 september 2019
 • vast  
 • 32u-38u  
 • € 2700  
Reageren

Maximum file size: 10MB

Wij zoeken een Project Coördinator in hartje Utrecht!

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die de volgende werkzaamheden gaat uitvoeren:

Je rapporteert aan Unit Manager

 • Coördineert, behandelt en bewaakt het gehele proces.
 • Zelfstandig voorbereiden, plannen en organiseren van accreditatieonderzoek
 • Draagt zorg voor de administratie van de uitbreidingsaanvragen en de bestaande aanvragen.
 • Controleert uitbreidingsaanvragen op compleetheid en vult betreffend formulier verder aan en doet voorstel voor de wijze van beoordeling.
 • Registreert en behandelt, indien nodig in overleg met de Technisch Coördinator
 • Signaleert de behoefte aan nieuwe beoordelaars en communiceert dit aan de Technisch Coördinator van het betreffende werkgebied.
 • Verricht voor nieuwe aanvragen in samenwerking met de teamleider een terugkoppeling van het vooronderzoek op locatie van de klant en geeft een toelichting op het proces.
 • Voert de begroting in, in het betreffende informatiesysteem.
 • Controleert de contributiefacturen.
 • Bewaakt de doorlooptijd van de beoordeling.
 • Leest en controleert het voorlopige en definitieve rapport globaal op onregelmatigheden.
 • Stelt na ontvangst van het voorlopig rapport een meerjarenplanning op en legt deze ter controle voor aan de Technisch Coördinator
 • Stelt zo nodig de instelling op de hoogte van de beleidsregels, SAP’s en toelichtende documenten waarmee rekening gehouden dient te worden en vertaalt dit naar de praktijksituatie van de instelling.
 • Werkt volgens het kwaliteitssysteem en signaleert verbetermogelijkheden.
 • Vraagt de bestede uren van het beoordelingsteam op en boekt deze uren in het daarvoor bestemde systeem en factureert dit aan de instelling.
 • Sluit het project zodanig af, dat de documenten juist zijn opgesteld en tijdig aan de instelling worden verzonden.
 • Communiceert genomen besluiten aan de instelling inclusief eventuele voorwaarden.
 • Draagt zorg voor archivering van de project dossiers.

Wat neem je mee?

• MBO werk- en denkniveau

• Ervaring met plannen en organiseren, projectadministratie (PMO) en het onderhouden van relaties met klanten.

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

• Ervaring met plannen en organiseren en het onderhouden van relaties met klanten.

• Minimaal drie jaar werkervaring op het gebied van projectadministratie (PMO) en kennis van geautomatiseerde projectadministratie systemen.

• Bij voorkeur werkervaring op het gebied van kwaliteitsmanagement.

• Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.